Berck_observation des phoques©CRTC Hauts-de-France - Stéphane BouillandBerck_observation des phoques©CRTC Hauts-de-France - Stéphane Bouilland
©Berck, observation des phoques|CRTC Hauts-de-France - Stéphane Bouilland

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Het is de gebruiker van de website https://tourisme-en-hautsdefrance.com verboden de op de site aanwezige merken en logo’s te reproduceren en/of te gebruiken, alsook de op de site aanwezige informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s en gegevens, die werken vormen in de zin van de bepalingen van artikel L112-1 van het Franse wetboek inzake intellectueel eigendom, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te vertalen, te reproduceren, te verkopen, te publiceren, te exploiteren en te verspreiden in een digitale of andere vorm. Een inbreuk op deze bepalingen stelt de overtreder, en alle verantwoordelijke personen, bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

De website https://tourisme-en-hautsdefrance.com biedt de gebruiker de mogelijkheid om de inhoud en informatie op de website te raadplegen. Internetgebruikers mogen de inhoud van de website https://tourisme-en-hautsdefrance.com raadplegen voor strikt persoonlijk en niet-collectief gebruik. Dit recht is beperkt tot het recht om één of meer pagina’s af te drukken en/of op te slaan op de eigen computer (of een ander digitaal medium zoals een smartphone of tablet), uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Elke vorm van sharen, verder verspreiden, exploitatie in een professionele of commerciële context of marketing van deze inhoud voor derden is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de Hauts-de-France Tourisme.

Links en backlinks

 

De Hauts-de-France Tourisme beschikt niet over de middelen om de sites te controleren die via hyperlink met haar site verbonden zijn en staat niet in voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen. De Hauts-de-France Tourisme wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar de website https://tourisme-en-hautsdefrance.com tot stand brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze laatste. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar de website https://tourisme-en-hautsdefrance.com, dient hij/zij hiertoe vooraf een uitdrukkelijke aanvraag in te dienen bij de Hauts-de-France Tourisme.

Privacybeleid

 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de GDPR verzamelt de Hauts-de-France Tourisme de persoonsgegevens van zijn bezoekers op basis van de toestemming die zij geven tijdens het surfen op de site (cookies) en bij de registratie als gebruiker, klant of deskundige.

Voor meer informatie kan de bezoeker zijn verzoek om informatie richten aan de GDPR-verantwoordelijke op het volgende e-mailadres: mesdonnes@hautsdefrancetourisme.com 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

 

Hauts-de-France Tourisme
Hoofdzetel: 3 rue Vincent Auriol – 80000 AMIENS – Tel.: +33 (0)3.22.22.33.66
5 rue des précurseurs – CS 90484 – 59654 VILLENEUVE D’ASCQ – Tel.: +33 (0)3.59.81.98.20

De gegevens die worden verzameld wanneer je je op de site https://tourisme-en-hautsdefrance.com registreert :

 

De Hauts-de-France Tourisme verzamelt hoofdzakelijk identificatiegegevens om met je in contact te kunnen treden en een kwaliteitsrelatie met je te kunnen onderhouden.

Deze gegevens maken ook een efficiënt beheer van de website en de gebruikersaccounts mogelijk.

Je e-mailadres is nodig om e-mails met toeristische informatie en informatie over evenementen van Esprit Hauts-de-France en informatieve inhoud (bv. een gids of poster om te downloaden) te ontvangen of om toegang te krijgen tot de digitale versie van het tijdschrift Hauts-de-France Tourisme

Je aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, volledig postadres en land van verblijf zijn vereist om je te abonneren op de papieren versie van het tijdschrift Esprit Hauts-de-France.

Gegevens verzameld via cookies:

 

Hauts-de-France Tourisme verzamelt de volgende informatie bij het gebruik van haar website:

  • Technische gegevens: IP-adres, internetverbinding, browsertype, informatie over de gebruikte terminal;
  • Gegevens verzameld met behulp van cookies: voor meer informatie, zie het cookiebeleid.
Sluiten